Werken aan een gezonde en aantrekkelijke natuur

Een ‘vliegende ecoloog’, projectleider en programmamedewerker aan het woord 

Als provincie Overijssel willen we een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur die beleefd én gebruikt kan worden. Een natuur die kan helpen bij (economische) ontwikkelingen en met veel biodiversiteit. Met als streven een vitaal platteland, natuurbeheer en behoud en ontwikkeling van natuur binnen en buiten de stad. En dat is waar onze collega’s van Natuur & Milieu zich onder andere mee bezighouden. Milou Leerling, Martin Bruins en Adriaan de Gelder vertellen meer over hun werk, waarom ze voor provincie Overijssel hebben gekozen en waar zij met elkaar een bijdrage aan leveren. 

Een projectleider, ecoloog en prorgrammamedewerker 

Milou Leerling heeft een communicatieachtergrond en werkt zo’n 4,5 jaar bij de provincie. Ze is begonnen als beleidsmedewerker en is nu projectleider bij het programma Natuur voor Elkaar; specifiek voor ‘Condities voor Soorten op Orde’. Hiermee ondersteunen we als provincie concrete maatregelen voor aandachtsoorten, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies voor inrichtingsmaatregelen. Milou: ‘’Ik ben een echte generalist. Ik hou mij onder andere bezig met de afweging wat de juiste projecten zijn waar we ons mee bezig kunnen houden, hoe we onze resultaten gaan behalen en wat we daarvoor nodig hebben. Zo ben ik minder van de inhoud, maar zit ik juist op het proces. Ik word heel vrolijk van het samenwerken met de collega’s van Natuur en Milieu. In mijn rol werk ik samen met verschillende projectleiders, ecologen, biologen en andere collega’s die echt van de inhoud zijn. Daarnaast heb ik regelmatig contact met verschillende externe partijen, denk aan terreinbeherende organisaties, gemeenten en ecologische bureaus. Kortom, een breed palet aan stakeholders.’’ 

Adriaan de Gelder is sinds twaalf jaar ecoloog en werkt momenteel gedetacheerd als ‘vliegende ecoloog’ bij de provincie. Hij heeft een studieachtergrond in Bos & Natuurbeheer in Wageningen. Bij ons ondersteunt Adriaan onder andere de collega’s van het programma ‘Natuur voor Elkaar’ en werkt in het kader van de subsidieregelingen ‘Condities voor Soorten op Orde 3.0’. Als ecoloog vormt hij dé verbindende schakel tussen kennis en praktijk. Adriaan: ‘’Bij provincie Overijssel heb ik op de voorgrond vooral contact met gemeentes en particulieren, zoals eigenaren van erven of landgoederen. Bij Milou of Martin komt een vraag binnen van particulieren om bijvoorbeeld meer groen op en rond hun erf te realiseren en of de provincie daarin kan helpen en subsidiëren. Mijn taak is dan om een passend ecologisch advies te geven waar de eigenaren mee verder kunnen. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan het erf kijken we waar mogelijkheden liggen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een kerkuilenkast of het aanplanten van een hakhoutsingel met inheemse struik- en boomsoorten.’’  

Martin Bruins is sinds 2021 programmamedewerker bij het programma Natuur voor Elkaar en heeft een studieachtergrond in Techniek, Management & Leidinggeven en ondernemerschap. Hij is groot geworden in en met de natuur en heeft de daar opgedane praktijkkennis en ervaring meegenomen en verder uitgebreid. Martin heeft onder andere gewerkt als teamleider, jachtopzichter, toezichthouder en huismeester op een landgoed en heeft een eigen bedrijf in advisering en uitvoering over faunabeleid. Martin: ‘’ In mijn huidige rol als programmamedewerker heb ik zowel contact met terreinbeherende organisaties, particulieren die ideeën hebben over wat ze kunnen doen met de grond die ze in bezit hebben, maar ook met mensen die natuurinclusief willen bouwen. Ik ben eigenlijk de contactpersoon tussen de burger en de overheid in. Ook heb ik contact met bijvoorbeeld onderzoeksinstanties en stuur ik de vliegende ecologen aan. Bijvoorbeeld voor projecten waar we als provincie mee bezig zijn. Denk aan een project voor adders of de kwabaal, maar ook knelpunten waar aanrijdingen zijn met aandachtsoorten in de provincie. Daar zetten we projecten en programma’s voor op die we vervolgens uitvoeren: van a tot z.’’ 

Collega's in de natuur
Collega's in de natuur

Waarom bij provincie Overijssel? 

Daar hebben Milou, Adriaan en Martin een duidelijk antwoord op. Milou: ‘’De vacaturetekst sprak mij destijds enorm aan. Het begon met: ‘Aanpakker gezocht!’ Ze waren op zoek naar iemand die echt dingen wilde gaan doen. En daar krijg ik energie van.’’ Adriaan vult aan: ‘’ Wat mij destijds triggerde was de titel in de vacaturetekst: ‘vliegende ecoloog’. Ik houd van kortlopende projecten, ergens bijspringen en advies geven. Wat ze bij de provincie allemaal uitvoeren, dát is precies waar ik enthousiast van werd.’’ Martin miste natuur in zijn functie. ‘’Ik kwam uit de natuursector en ben daarna de techniek ingegaan. Maar ik wilde toch weer met natuur aan de slag. In mijn huidige rol kan ik op, rondom en over de natuur praten, spreken en meebeslissen.’’ 

Het programma Natuur voor Elkaar

Om wat dieper in te gaan op wat we als provincie Overijssel onder andere doen op het gebied van vrijwillige natuur komen we terecht bij het programma Natuur voor Elkaar. In 2016 is de provincie begonnen met de Groene tafels, waarin een groep mensen die iets met de natuur te maken hebben met elkaar in gesprek gingen en ideeën hadden over wat de natuuropgaven zouden kunnen zijn voor de komende jaren. Hierbij ging het om verbinding tussen mens en natuur; het was een nieuwe opgave voor de provincies. Naast de wettelijke opgaven die we als provincie Overijssel hebben. Milou: ‘’Uit de sessies is het programma Natuur voor ElkaarVerwijst naar een andere website uitgerold. Het is een programma met een vrijwillig karakter. We willen mensen weer dichterbij de natuur brengen. Dit doen we niet via allerlei wettelijke trajecten. Wat wij proberen te doen is dat mensen die niet per se met het ‘donkergroene’ te maken hebben weer te verbinden met de natuur. Zo is er gestart met projecten als Groene Schoolpleinen, Natuur in de stad en Groene Vrijwilligers. Ook een onderdeel ervan is Condities voor Soorten op Orde, waarin we mensen met eigen grond, die maatregelen willen treffen voor meer biodiversiteit, adviseren en op weg helpen. Dat doen we met name met onze ‘vliegende’ ecologen, die goed in staat zijn ecologische kennis helder over te brengen voor pasklare adviezen.’’ 

Martin vult aan: ‘’Met het programma Natuur voor Elkaar gaan we het laatste uitvoeringsjaar in. Een jaar waarin we echt nog impact willen maken. Bijvoorbeeld met de Groene KaravaanVerwijst naar een andere website. Op vier regio’s in Overijssel wordt vanalles rondom het thema ‘groen’ georganiseerd. Daar wordt de rol van Adriaan iets breder. Zo verzorgt Adriaan bijvoorbeeld een excursie en geeft een workshop over de sleedoornpage.’’  

‘’Als ecoloog ben ik niet alleen bezig met het geven van inhoudelijk advies, maar enthousiasmeer ik ook veel mensen over natuur en het belang van een biodiverse omgeving.’’

Adriaan de Gelder 'Vliegende ecoloog'

Van natuurinclusief bouwen, Overijssel Tuiniert tot natuurateliers 

Wat als we als provincie Overijssel niks doen op het gebied van natuur? Wat voor impact heeft dat? Martin: ‘’Heel veel mensen zouden dan iets willen, maar de inhoudelijke kennis ontbreekt om de juiste dingen te gaan doen voor onder andere biodiversiteit en natuurherstel. Daarin hebben bijvoorbeeld de ecologen een belangrijke rol met hun adviezen, zodat de kwaliteit beter is.’’ 

Milou: ‘’De verbinding tussen natuur en mensen neemt af. Inwoners ervaarden dat natuur ‘ver weg achter een hek zat’ en dat creëert letterlijk afstand tot de natuur. Door binnen Natuur voor Elkaar allerlei sectoren te betrekken, zoals zorg, opleidingen en gemeenten, willen we natuur toegankelijker maken en bijvoorbeeld ook meer natuur de stad in krijgen. Voorbeeld hiervan is natuurinclusief bouwen. Een thema dat steeds populairder wordt. Daarmee is het belangrijk dat je natuur aan de voorkant al betrekt. Dat wil je dan met een ecoloog doen, omdat wanneer je bijvoorbeeld een wijk gaat bouwen wilt kijken wat de ecologische structuren zijn. Dat is echt kennis wat je bij een ecoloog kan weghalen. Een ander initiatief is Overijssel TuiniertVerwijst naar een andere website, waarmee we mensen willen aansporen om meer te tuinieren.’’ 

Adriaan vult aan met nog een concreet voorbeeld: ‘’We hebben ook natuurateliers; sessies waarbij de provincie samen met bijvoorbeeld een groep bewoners een stuk buitenruimte natuurinclusief ontwerpt. Mijn rol tijdens zo'n atelier is om de ecologische randvoorwaarden goed neer te zetten. Bijvoorbeeld dat er voldoende (voedsel)bomen aanwezig zijn en dat kasten voor vogels en vleermuizen op de juiste plek hangen. Met mijn advies borgen we dat het groen dat de bewoners willen ook functioneel voor soorten is.’’  

Vloggen op een landgoed, Condities voor Soorten op Orde en het totaalplaatje 

Waar zijn Milou, Adriaan en Martin het meest trots op? Adriaan: ‘’Ik ben een keer gevraagd om een vlog te maken op landgoed de Bokkenberg, waar met mijn advies en subsidie vanuit de provincie veel werk is verzet. Zo werd een lange bosrand gedund en doorgeplant met inheemse struiken en werd een bloemenweide aangelegd. De mensen waren uiteindelijk heel enthousiast.’’ 

Martin is het meest trots op het totaalplaatje van zijn werk. En dat hij mensen verder kan helpen, ongeacht welk project. ‘’Ik krijg energie als dingen net niet lekker lopen en ik de kennis van collega’s dan bij elkaar kan brengen en het project tot een goed einde wordt gebracht.’’ 

Het project Condities voor Soorten op Orde noemt Milou als voorbeeld waar ze trots op is. Milou: ‘’We doen hiermee iets voor soorten die anders ‘buiten de boot vallen’. Denk hierbij aan de ringslang, kamsalamander, boerzwaluw, das, veenbloembies, handjesereprijs, erfvogels, sleedoornpage et cetera. Overijssel is een heel belangrijk gebied voor deze soorten, dus ik ben er trots op dat we ons hiervoor inzetten.’’ 

Ook bij ons aan de slag? 

We zoeken regelmatig nieuwe collega’s bij de afdeling Natuur en Milieu. Mensen die een intrinsieke motivatie hebben om daadwerkelijk iets te doen binnen het vakgebied. Je kan bijvoorbeeld als ecoloog op grote schaal meebeslissen, maar ook als projectleider die stuurt op het behalen van resultaat. Daarnaast werk je bij de afdeling aan maatschappelijke opgaven, waarin natuur een grote rol speelt. Ook werken we talentgericht en kijken we waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Er zijn genoeg kansen, die je zelf kan aangrijpen. We willen echt met zijn allen iets bereiken. Lijkt jou dit wel wat? Bekijk dan de vacatures via onderstaande button. Zit er momenteel geen relevante vacature tussen? Maak een jobalertVerwijst naar een andere website aan en blijf op de hoogte!