Het digivaardiger maken van de afdeling Natuur en Milieu

  

Anne Holtkamp en Remko Wicherson werken bij de afdeling Natuur en Milieu en zijn digiverbinders. In de coronatijd zijn ze hiermee gestart en inmiddels is dit op de afdeling goed geïmplementeerd. Hun doel? De afdeling digivaardiger maken. Bijvoorbeeld door collega’s te enthousiasmeren voor de mogelijkheden op het gebied van digitalisering en dataficering. En daar zijn heel veel kansen. Zoals het bedenken hoe je verschillende databronnen bijeenbrengt rond maatregelen bij Natura2000-gebieden. Of door mee te denken hoe het werk beter gevisualiseerd kan worden, met producten van GIS-specialisten. Hieronder vertellen ze meer over hun aanpak, verschillende initiatieven en de toekomst van hun werk. 

Het digivaardiger maken van collega’s 

Remko: ''Onze rol bestaat vooral uit het verbinden van collega’s aan de mogelijkheden van digitalisering en dataficering die er zijn. De drie gebieden waarbinnen we werken zijn Technologie & AI, Data en ICT & Organisatie.''

Anne: ''Ik vind het een uitdaging om samen met collega's te kijken hoe digitalisering of het gebruik van data iets kan toevoegen aan hun werk. Dit doen we zowel vraag- als aanbodgericht. Wat ik vooral interessant vind is uitzoeken wat maakt dat collega's wel of niet met nieuwe oplossingen aan de slag gaan. Als ik erachter ben wat hen daarvan weerhoudt, kan ik proberen de weg ernaartoe gemakkelijker te maken door de juiste vragen te stellen of processen beter in te regelen.''

Remko vult aan: ''Er zijn zó veel kansen om met data en beschikbare informatie ons werk makkelijker en beter te maken. Vaak weten mensen de weg niet, of zijn ze zich niet bewust van de mogelijkheden die we al in huis hebben. Het is ons werk om de kansen die wij zien bij collega’s te brengen. Dat doen we gevraagd en ongevraagd. Mijn drive is om de afdeling Natuur en Milieu digivaardiger te maken!''

''Verbinden is een mooie rol; ik zie, proef een kans en kop ‘m erin!''

Remko Wicherson Digiverbinder Natuur en Milieu

Mooie initiatieven 

Remko: ''Een mooi voorbeeld van hoe wij datagedreven werken dichter bij collega’s hebben gebracht is door een initiatief van Smartcity Zwolle onder de aandacht te brengen bij ons provinciale project www.Iedereeneenboom.nlVerwijst naar een andere website. Met big data is uitgevogeld op welke plekken bij huurwoningen een boom geplant kan worden. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de herstelmaatregelenviewer. Hierin zie je in een oogopslag welke herstelmaatregelen waar en wanneer zijn genomen. Zo'n viewer bouwen is het eindstadium. Maar het begint met het bij elkaar brengen van de data. Gelukkig hebben we hiervoor heel bekwame collega's in huis die dit kunnen. Nu kan iedereen dezelfde actuele data bekijken! En dat helpt in de kwaliteit en snelheid van ons werk.''

 
Anne: ''We werken momenteel ook samen met provincie Gelderland, een aantal gemeentes en een marktpartij om landschapselementen in beeld te brengen door verschillende databronnen, satellietbeelden en een AI-model te combineren. Het nieuwe basisbestand wat dan ontstaat kan in meerdere beleidsvelden, projecten en programma’s worden toegepast. Het is altijd interessant om uit te zoeken wie er nog meer gebruik kan maken van een informatieproduct. Nieuwe mogelijkheden zijn niet alleen buiten de organisatie te vinden. We zoeken juist ook vaak intern naar nieuwe toepassingen of mogelijke verbeteringen van bestaande tooling. Dit doen we dan samen met collega’s bij Natuur en Milieu en collega’s van Publieke Dienstverlening.''

Ook met elkaar verbinden

Anne: ''Toen we begonnen - in coronatijd - waren wij natuurlijk weinig op kantoor. Toch hebben Remko en ik elkaar goed leren kennen en elkaars talenten gevonden. We vullen elkaar goed aan, maar we moeten ook wel eens manoeuvreren met onze verschillende talenten.’ Remko vult aan: ‘We hebben een goede relatie opgebouwd. Het is fijn om dit samen te kunnen doen!''

Kijkje in de toekomst 

Remko: ''We hebben inmiddels een inhaalslag gemaakt binnen de afdeling Natuur en Milieu. We maken beter gebruik van digitale mogelijkheden zoals webviewers, dashboards en hebben data beter georganiseerd bij elkaar gebracht. Hierbij krijgen we de broodnodige steun van de experts bij de afdeling Publieke Dienstverlening. En die inhaalslag is nodig! Bij ons werk bij Natuur en Milieu moet data op een toegankelijke en overzichtelijke manier beschikbaar zijn.''