Multidisciplinair samenwerken aan beweegbare kunstwerken

Reizen in Overijssel kan op veel manieren. Het liefst zo gemakkelijk en duurzaam mogelijk. Daarom werken we aan goede bereikbaarheid, veilige wegen en fietspaden, vlotte doorstroming en duurzaam Openbaar Vervoer. Dit voor onze 1,1 miljoen inwoners in onze provincie. Om onze infrastructuur in goede staat te houden voeren we onderhoud uit én werken we aan het behoud van (vaar)wegen, beweegbare kunstwerken (bruggen) en sluizen. Op deze manier willen we voor onze inwoners een veilige infrastructuur garanderen. Samen werken we aan indrukwekkende beweegbare kunstwerken, zoals bruggen en sluizen. Bijvoorbeeld het onderhoud aan de Grote Puntbrug, Aadorpschutsluis en de Zwartewaterbrug. Waarbij expertise uit verschillende technische disciplines samenkomen zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en civiele techniek. Of het herstel van een kade in Ossenzijl, waar Johan en Bart hieronder meer over vertellen.  

Johan Fleer (projectmanager) en Bart Roest (contractmanager) werken bij provincie Overijssel en hebben in hun rol regie over grote en complexe projecten. Waarbij ze creativiteit en technische vaardigheden combineren. Johan en Bart: “Het mooie aan onze baan is dat je regionaal bezig bent, waardoor je het resultaat in je eigen omgeving ziet”. Hieronder vertellen ze over hun werk, ervaringen en mooi projecten.  

Aan de andere kant van de tafel

Johan: “Ik heb een achtergrond in werktuigbouwkunde en werk nu sinds 2021 bij provincie Overijssel. Hiervoor heb ik 10 jaar gewerkt als projectmanager bij een aannemer aan de bruggen en sluizen (ook wel beweegbare kunstwerken genoemd). Ik wilde graag ervaren hoe het aan de andere kant van de tafel is: als opdrachtgever in plaats van opdrachtnemer. Dat heeft mij bij de provincie gebracht. Als opdrachtnemer heb je te maken met een bestek of vraagspecificatie, waarmee je vervolgens in de uitvoering gaat. Nu kan ik, als opdrachtgever, juist de opdracht voor de markt maken, kijken hoe we de markt het beste kunnen benaderen en werken aan een eindproduct. Bijvoorbeeld aan het herstel van een kade in Ossenzijl. In mijn huidige rol heb ik meer te maken met de politiek en de omgeving. Dit zijn zaken die nieuw voor mij waren en waar ik dus veel van geleerd heb!’’ 

Ook Bart heeft voor zijn werk bij provincie Overijssel twintig jaar gewerkt voor een grote infra aannemer en heeft daarbinnen veel verschillende rollen gezien, zoals ontwerpleider, manager procesbeheersing en bedrijfsleider. “Ik wilde iets anders, maar wel nog steeds gerelateerd aan de bouw, want daar ligt mijn ervaring, passie en kunde. Toen kwam ik bij de provincie als contractmanager. Als we als team een aannemer of ingenieursbedrijf nodig hebben voor het uitvoeren van onze plannen, dan moet ik dat regelen. Ik zit nu met de kennis van de ene kant van de tafel aan de andere kant van de tafel. Ik weet goed hoe een aannemer werkt en die kennis pas ik toe in de contractering. Zo ontstaat een win-win op de projecten.” 

Herstellen van een kade in Ossenzijl

Een project waar Johan en Bart aan hebben gewerkt is het herstellen van een kade in Ossenzijl. ’’Dit was niet zomaar een project, want de kade ligt midden in het dorp met huizen op nog geen meter van de kade vandaan. Dit was dus een echte uitdaging!” vertelt Johan. “We hebben een bouwteam gevormd, waarin we samen met de aannemer en het ingenieursbureau gingen kijken naar een oplossing. In dit team kwam de denkkracht over de achtergrond en de omgeving van de provincie samen met de kennis en kunde van de aannemer én de technische expertise van het ingenieursbureau. Het resultaat? Een robuust en maakbaar ontwerp, waarbij de risico's beheerst blijven en waar meteen rekening is gehouden met hoe we omgaan met de omgeving.”  

Johan laat weten dat de omgeving betrokken was, “het is tenslotte hun directe leefomgeving. Door onze samenwerking hebben we niet alleen een mooi product opgeleverd, maar ook een product opgeleverd waar de omgeving tevreden mee was. Het herstel was erg complex omdat de kade zo dicht naast de woningen was waardoor er een risico was op scheuren of erger. Door het goede samenwerken met het ingenieursbureau en de aannemer, hebben we dit weten te voorkomen. Het is fantastisch om te zien hoe ons project niet alleen technisch succesvol is, maar ook een positieve impact heeft op de leefomgeving”  

“Het mooie aan onze baan is dat je regionaal bezig bent, waardoor je het resultaat in je eigen omgeving ziet”

Johan Fleer Projectmanager

Oog voor de omgeving

Het is belangrijk om eerlijk en transparant te zijn en de omgeving goed te informeren over wat je doet en waarom. Johan: “We hebben goed geluisterd naar de wensen van de omgeving. Omdat de looproute naar school tijdens de werkzaamheden niet meer gebruikt kon worden, hebben we een loopbrug over het water gemaakt. Zo konden de kinderen veilig naar school en werden ze niet belemmerd tijdens onze werkzaamheden. Hierbij was onze omgevingsmanager nauw betrokken om de belangen van de omgeving te behartigen.” 

“Dit is waarom werken aan dit project zo inspirerend is. Het is niet alleen het herstellen van een kade, het is het overwinnen van uitdagingen, het samenbrengen van diverse expertises, en het creëren van een tastbaar resultaat dat zowel functioneel als, zoveel mogelijk, aan de wensen van de omgeving voldoet” vertellen Johan en Bart. 

Samenwerken in een IPM-team

Op een ander project werken Johan en Bart samen in een IPM (integraal projectmanagement) -team. In zijn rol als projectmanager is Johan verantwoordelijk voor het coördineren van een divers team van specialisten zoals een manager projectbeheersing, technisch manager, omgevingsmanager en contractmanager.  

“Samen werken we aan indrukwekkende beweegbare kunstwerken, zoals bruggen en sluizen, waarbij we expertise uit verschillende disciplines zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en civiele techniek naadloos integreren”, zegt Johan. Bart: “Zo voeren we groot onderhoud uit aan verschillende beweegbare kunstwerken zodat de werktuigbouwkundige en civieltechnische onderdelen weer dertig jaar meegaan en de elektronische onderdelen en industriële automatisering zo'n vijftien jaar.” “Al deze disciplines moeten op elkaar aansluiten” laat Johan weten, “anders werkt de brug of sluis niet.” Johan fungeert als de spin in het web, waarbij hij de randvoorwaarden schetst en het team in staat stelt om optimaal te presteren. Dit houdt onder andere in dat het voor iedereen duidelijk is wat hun rol, taken en verantwoordelijkheden in het project zijn, investeren in de samenwerking intern en extern en zorgen voor voldoende tijd qua planning en capaciteit voor het project. “We hebben een groot team waarin ieder zijn specialiteit heeft. Ik weet van alles wat, maar heb mensen om mij heen die nog dieper in de materie zitten en er nog meer verstand van hebben. Het is aan mij om het team in zijn kracht te zetten.’’  

De focus op kwaliteit en duurzaamheid

Binnen het IPM-team is Bart contractmanager. Bart: “Ik zorg dat er een contract wordt afgesloten met de partij die we nodig hebben, vooral ingenieursbureaus en aannemers. Hiervoor gelden, afhankelijk van de hoogte van het bedrag de provinciale inkoopregels, de Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingswet. Het is dus een formeel proces wat er wordt gevolgd. Daarmee bepaal ik met het projectteam hoe we omschrijven wat er moet gebeuren en hoe we daarna uit meerdere offertes de beste partij gaan selecteren voor ons project. Dat kan op veel verschillende manieren. Als de aannemer is geselecteerd blijf ik betrokken om te beoordelen of nog steeds het contract wordt nageleefd. Bij afwijkingen beoordeel ik of dat is toegestaan volgens de inkoopregels of de wet.” 

Daarnaast wordt er tijdens het gehele proces altijd gekeken hoe er zo klimaatneutraal mogelijk gebouwd kan worden. Bart: “Duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel staan, dus hier houden we altijd rekening mee. Welke producten kunnen we gebruiken die zo circulair mogelijk zijn? En welke maatregelen kunnen we meenemen om emissies te reduceren?” Zo zijn ook maatschappelijke thema's zoals energie en duurzaamheid van belang in het werk van Johan en Bart.  

Van project tot tastbaar eindproduct

“Zo bouwen we samen aan iets, samen met het projectteam en samen met een ingenieursbureau en/of aannemer. Dat samenwerken is een belangrijk onderdeel van ons werk.” “Bart verwerkt het in zijn contracten zodat het een onderdeel uitmaakt van het selecteren van de beste partij voor het werk” vertelt Johan. “Zo ben je continu bezig met plannen maken met elkaar en deadlines stellen om iets te bereiken. Het eindproduct is iets tastbaars en dat is mooi om in je werk te kunnen verwezenlijken!”