Tijs De Bree

Tijs de Bree

Gedeputeerde (PvdA)

Portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt

Over Tijs de Bree

Tijs de Bree is sinds 2008 actief voor de PvdA. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel, nadat hij eerder al kort als fractiemedewerker actief was.

Tijs de Bree studeerde Technische Bestuurskunde in Delft en werkte als consultant voor verschillende adviesbureaus. Aansluitend deed hij aan de Universiteit Twente onderzoek naar organisatieontwikkeling en samenwerking in de bouw- en infrastructuursector. Sinds 2010 was hij mede-eigenaar van een organisatieadviesbureau. Als adviseur richtte hij zich onder meer op aanbesteding, contractering en samenwerking. Daarnaast ontwikkelde hij een methodiek voor besluitvorming binnen participatietrajecten, die wordt toegepast binnen publieke en private organisaties.

Plaatsvervangend gedeputeerde

De plaatsvervanger van Tijs de Bree in het college van Gedeputeerde Staten is momenteel niet bekend.