“De provincie als werkgever biedt mij vrijheid van handelen en denken.”

Henri is in alle vrijheid bezig met het heden en de toekomst.

Henri de Weerd is adviseur Investeringsfondsen en aandeelhouderschappen bij de afdeling Economie en Cultuur. Een hele mond vol, maar Henri houdt het liever simpel; “Ik ben er voor de partijen waar wij mee samenwerken en kijk wat er in zo’n organisatie gebeurt. Denk aan partijen als een Energiefonds Overijssel, Innovatiefonds Overijssel, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), ontwikkelingsmaatschappij Oost NL of participatiemaatschappij Wadinko. Met name voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en ondersteuning van de regionale economie.” Hieronder vertelt Henri meer over zijn werk, leuke projecten en ervaringen. 

Van het bankwezen naar de overheid

‘’Ik heb 20 jaar bij verschillende (grote) banken gewerkt in het zakelijke advies waar ik ondernemers ondersteunde met investeringen. Je gaf hun niet alleen financieringen mee maar functioneerde ook als sparringpartner. Om dat te kunnen doen moest je je verdiepen in concurrentie en marktontwikkelingen. Je wil de verhalen achter de cijfers doorgronden en weten hoe een onderneming omgaat met onverwachte gebeurtenissen. Kennis waarmee je elkaar verrijkt en verder helpt.”

‘’Uiteindelijk ben ik weggegaan omdat de maatschappelijke bijdrage voor mij niet genoeg was. Daar miste ik een stukje persoonlijke groei. Toen ben ik verder gaan kijken naar iets wat bij mij paste, waar ik voldoening van kreeg. Hoe kan ik een ander verder helpen? Zo ben ik bij de provincie Overijssel terechtgekomen. Ik ben nu sinds 2021 werkzaam bij de provincie en het bevalt mij uitstekend. Wil je dit vak succesvol doen, dan moet je behalve verstand hebben van financiën, ook goed kunnen luisteren en verdiepen in degene tegenover je. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met het heden en de toekomst van ondernemers en hun bedrijven. En zo voelt het ook echt,” zegt Henri trots.

Hoe zijn functie ontstond: “Provincie Overijssel heeft een aandeel gehad in Essent, dat is toen verkocht en dat geld heeft de provincie Overijssel in fondsen gestopt om een aantal lokale investeringen te doen, bijvoorbeeld om de energietransitie in Overijssel rond te krijgen of innovatieve bedrijven te ondersteunen. Het zijn een soort overheidsbankjes, zo moet je het eigenlijk zien. Net als een bank verstrekken deze fondsen financieringen aan ondernemingen. In een enkel geval investeert een fonds zelf. Ik beheer twee ‘banken’ en met een aantal andere kijk ik structureel mee.” 

Voor en met ondernemers

“Je hebt heel veel ondernemers met goede ideeën in de provincie Overijssel. Die willen graag vooruit, want de wereld verandert ook. Bijvoorbeeld omdat 'het klimaat verandert’ en 'we moeten van het gas af’ en ‘onaantrekkelijke industrieterreinen’ die kansen bieden om weer aantrekkelijk te worden. Het zijn de net niet aantrekkelijke projecten voor normale bedrijven of investeerders waar wij dan instappen. Als accounthouder voor Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) bijvoorbeeld: Hier kijken we samen met ondernemers naar het opnieuw inrichten van industrieterreinen, zodat er geen nieuw terrein hoeft te komen, maar het oude hergebruikt kan worden: Hoe ga je dat dan aanpakken?, Hoeveel geld heb je nodig?, Onder welke voorwaarden? Of stap je eruit? Dat soort puzzels, daar help ik de fondsdirecteuren mee.”

Geen wettelijke taken

‘’Mijn grootste uitdaging is om mensen van verschillende afdelingen van de provincie Overijssel bij elkaar te brengen. Iedereen heeft het vaak druk, dus zodra er een opdracht zich aandient waarbij je verschillende afdelingen nodig hebt, heb je een flinke klus. Bij de afdeling Economie hebben we geen wettelijke taken, dus wij hebben veel meer vrijheid dan andere eenheden. Wij worden afgerekend op hoe creatief wij zijn, terwijl afdelingen met wettelijke taken worden afgerekend op wat ze doen; dat is totaal wat anders. Daarom moet je elkaar goed meenemen in wat je doet en wat je einddoel is. Op mijn afdeling heerst heel erg de wij-cultuur: ’Ik heb dit gedaan’ en ‘ik heb dit voor elkaar gekregen’ hoor je hier niet, maar ‘we hebben dit voor elkaar gekregen’. Onder de collega’s zit echt een wisselwerking om dingen voor elkaar over te hebben om iets op te bouwen, dat is wel heel erg bijzonder.” 

Grootste investering sinds 15 jaar 

“Momenteel ben ik vol gas bezig met een pareltje. Wij zijn nu vijf jaar bezig met de grootste fondsinvestering bij de provincie sinds 15 jaar: het herstructureren van een groot industrieterrein waar bedrijven worden verplaatst, woningen worden gebouwd, wegen worden omgelegd én op energie wordt bespaard. Hier ligt heel wat duw- en trekwerk aan ten grondslag. Heel veel mensen kunnen hier uiteindelijk gebruik van maken en dat is wel heel erg leuk. Ik mag eigenlijk een strik om een project doen en aan iemand anders meegeven. Ik word hierin heel erg gedreven door mijn intrinsieke motivatie. Dat ik iets of een ander een stap verder kan brengen heb ik altijd al leuk gevonden. Zo ben ik ook betrokken geweest bij een lening van de Europese Investeringsbank van 50 miljoen euro voor verdere verduurzaming Overijssel. Hoe kun je onder gunstige voorwaarden toch dat geld krijgen, zodat onze inwoners daar gebruik van kunnen maken?’’ 

De provincie als werkgever biedt mij vrijheid van handelen en denken. Dat is heel erg fijn!

Henri de Weerd Adviseur Investeringsfondsen en aandeelhouderschappen