Sollicitatie Burgemeester Almelo

Dit formulier gebruikt u om te solliciteren als burgemeester in de gemeente Almelo.

Sollicitatie Burgemeester gemeente Almelo
CV en bijlagen

Toelichting invullen gegevens uit cv

Onderstaand vragen wij gegevens die waarschijnlijk ook in uw cv staan. Op de volgende pagina in dit formulier kunt u uw cv als document uploaden. Voor ons is het kopiëren van de gegevens vanuit een geüpload cv niet altijd mogelijk. Daarom vragen wij u een aantal gegevens ook los in te voeren zodat wij hier een overzicht van kunnen maken.

Deze foto wordt enkel gebruikt bij deze sollicitatie in het contact tussen de Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie.
Akkoordverklaringen

Privacyverklaring

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring sollicitatieprocedure burgemeestersambt staat hoe de provincie omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de provincie Overijssel n.a.v. uw sollicitatie verwerkt om haar taken uit te kunnen voeren en bij alle contacten die u met ons heeft.

Akkoord opvragen en gebruik justitiële documentatie

De Commissaris van de Koning heeft een verklaring nodig van u om inlichtingen bij Justitie in te winnen. Met deze verklaring geeft u toestemming voor het verstrekken van gegevens. Daarnaast geeft u aan dat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij met de justitiële gegevens omgaan.

De opgevraagde en ontvangen gegevens worden alleen gebruikt voor deze sollicitatieprocedure. De gegevens kunnen voor de Commissaris aanleiding zijn om een sollicitatie niet verder in behandeling te nemen. Dit gebeurt als deze gegevens onverenigbaar blijken met het ambt van burgemeester.

De Commissaris van de Koning stelt de justitiële gegevens niet beschikbaar aan de vertrouwenscommissie.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het opvragen van justitiële documentatie