Een dijk van een gemeente zoekt een dijk van een burgemeester’

Die oog heeft voor wat leeft in de samenleving, visie en daadkracht heeft, die resultaatgericht en met overtuiging de ambassadeursrol van de gemeente Olst-Wijhe pakt in de regio en de diverse samenwerkingsverbanden.

Wij nodigen iedereen die zich herkent in onderstaande Profielschets burgemeester Olst-Wijhe van harte uit om te reageren.
En daarbij telt niet uw geslacht, leeftijd, geloof, geaardheid of eventuele lichamelijke beperking.
Wat wel telt zijn uw kwaliteiten en vaardigheden, die u als bestuurder van deze gemeente nodig heeft.
Midden in de samenleving; zorgen dat de belangen van alle inwoners gezien en gehoord worden; werken aan een betrouwbare, open overheid.
Als burgemeester heeft u daar een essentiële rol in en bent u ook het gezicht van de gemeente en gemeenschap.

Solliciteren

De sollicitatietermijn is verstreken.