Remco Ten Rouwelaar

Remco ten Rouwelaar

Adjunct/Teamleider bij de afdeling Natuur & Milieu

Strategie, bestuursondersteuning, planologie, natuur en landschap

Van het westen naar het oosten. Remco ten Rouwelaar had al veel ervaring in het openbaar bestuur. 17 jaar werkte hij voor de gemeente Rotterdam in diverse leidinggevende functies. In 2015 maakte hij de overstap naar provincie Overijssel, voor een nieuwe uitdaging.

“Ik dacht altijd dat de provincie een vrij saai en stoffig instituut was,; een baan bij de provincie leek me niet interessant. Maar dat beeld heb ik echt moeten bijstellen."

Remco ten Rouwelaar

Remco: “Ik werk als adjunct-hoofd bij de afdeling Natuur en Milieu. Daarnaast ben ik teamleider van het team Strategie en Bestuursondersteuning bij diezelfde afdeling. Dat past goed bij mijn persoonlijke interesses, want ik ben van origine planoloog en ik heb een passie voor natuur. Bij de gemeente Rotterdam werkte ik de laatste zes jaar in leidinggevende functies in het sociaal domein. Ik leidde als laatste een afdeling die ervoor zorgde dat mensen uit de bijstand weer aan het werk gingen. Interessante materie, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik iets miste in mijn werk. Ik heb wat zelfonderzoek gedaan om weer te ontdekken wat ik wil en waar mijn kwaliteiten liggen. Zo werd me duidelijk dat ik graag weer wilde werken in het fysieke domein, liefst in een omgeving met stevige beleidsmatige uitdagingen. Via een recruiter kwam ik bij provincie Overijssel terecht. En zo vond ik een functie die ook nog aansluit bij mijn liefde voor natuur en landschap.”

Niet saai

“Ik dacht altijd dat de provincie een vrij saai en stoffig instituut was, een baan bij de provincie leek me niet interessant. Maar dat beeld heb ik echt moeten bijstellen. De provincie is resultaatgericht, er werken goede, gepassioneerde professionals en er wordt een hoge kwaliteitstandaard gehanteerd. Bovendien gaat de provincie over belangrijke beleidsterreinen met grote uitdagingen.

De provincie is de laatste jaren ook veel relevanter geworden. Sinds 2017 zijn provincies de bestuurslaag die verantwoordelijk is voor het natuurbeleid. Actueler is dat de provincies een belangrijke rol hebben om de opgaven in het landelijk gebied op het gebied van natuur, klimaat en water in samenhang op te pakken. Dat zal een grote transitie van het landelijk gebied vergen! Dus uitdaging genoeg.”

Afwisseling

“Ik ben samen met de andere adjunct-hoofden verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de provincie. Dat vind ik een heel interessant aspect van mijn werk, omdat het daar vooral gaat over hóe we onze resultaten gaan behalen. Omdat we dit met alle adjuncten samen doen, is ook meteen de verbinding gemaakt tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering. Ik vind dat echt een vondst, die ervoor zorgt dat er echt synergie is tussen die twee. Daarnaast ben ik als teamleider verantwoordelijk voor de strategie op het gebied van natuur en milieu en voor een goede ondersteuning van de gedeputeerden. En dat is een heel andere intellectuele uitdaging. Juist die breedte en afwisseling in mijn functie spreekt mij erg aan.”

Talentgericht werken

“In veel organisaties wordt gewerkt met competenties die je moet hebben om een functie goed uit te kunnen oefenen. Als je ergens niet zo goed in bent, mag (en soms moet) je dat verbeteren. Bij de provincie werken we talentgericht. Daarbij ligt de focus op waar je juist (heel) goed in bent. Voor waar je niet zo goed in bent, benut je collega’s met complementaire talenten. Ik merk dat dit mij veel meer arbeidsvreugde geeft dan ik voorheen had. Je hoeft niet meer te doen waar je niet goed in bent (en wat je meestal ook niet zo leuk vindt) én je werkt veel meer samen met collega’s. Ik ervaar het ook bij mijn medewerkers! Zij zitten ook met veel meer energie in hun werk. Dat maakt het voor mij dan weer leuker om hen te helpen verder te ontwikkelen wat al goed is.”