Remko Wicherson

Digiverbinder en Coördinator Natuurmonitoring bij de afdeling Natuur & Milieu

Natuurmonitoring, digitale innovatie

Jobhoppen binnen je eigen organisatie. Dat houdt je flexibel. En zorgt ervoor dat je telkens weer met een frisse blik op een nieuwe plek binnen het provinciehuis terecht komt. Om nieuwe kennis op te doen, maar ook om je eigen expertise weer op een nieuwe  manier in te zetten. Het typeert de loopbaan van Remko Wicherson, die tien jaar geleden bij ons als kaartenspecialist begon bij het team Beleidsinformatie. Inmiddels heeft hij zijn kennis en kunde binnen (en ook een beetje buiten) de provincie steeds concreet verbreed. Zodat hij zich nu digiverbinder en coördinator natuurmonitoring mag noemen.

De monitoring van de natuur is heel belangrijk. Alleen als je weet wat de kwaliteit van de natuur is, weet je of je op de goede weg bent en of maatregelen de gewenste effecten hebben. En bij ons werk maken we zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van digitale innovaties.

Remko Wicherson

Remko Wicherson – altijd op zoek naar innovatie met data

“Ik was indertijd altijd al bezig met data en kaarten. Juist omdat je met het maken van kaartbeelden beleidszaken beter inzichtelijk kan maken. En als je daar eenmaal mee bezig bent, ga je al snel de breedte opzoeken.’ En dat wijdere blikveld zorgde ervoor dat Remko zich ontwikkelde als innovator in nieuwe datatechniek. Dit combineerde hij met een opdracht bij Geonovum, waarvoor Overijssel hem voor twee dagen per week detacheerde. Wat weer goed was voor het scherpen van de brede blik.

Van geo-adviseur groeide hij redelijk organisch door naar de rol van trekker van het Data- en Innovatielab Overijssel. Een functie waar hij in vier jaar tijd tientallen experimenten op het gebied van data-analyse begeleidde. Daar lagen nieuwe kansen om met datasets en experimentele technieken bestaande provinciale vraagstukken op te kunnen pakken.

Drugsdumping voorspellen

Soms waren de resultaten gelijk spannend. ‘Ik herinner me nog goed dat we met studenten van de UT samenwerkten om met kunstmatige intelligentie een datamodel te ontwikkelen waarin we locaties van drugslabs en dumpplekken van drugsafval konden voorspellen. Dat werd zo serieus dat de politiemensen die eraan meewerkten niet meer herkenbaar in beeld wilden bij de perspresentatie.’

Banen blijven combineren

Wel begonnen de handen van Remko te jeuken als hij dacht aan de mogelijkheden die de experimenten boden. Want zoals dat vaak gaat, bleven kansrijke ideeën soms nog hangen in het luchtledige. Terwijl het juist ging om de mogelijkheid nieuwe technieken ook in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken. ‘En daar liepen meer afdelingen bij de provincie tegenaan. Bij de afdeling Natuur & Milieu wilden ze dat graag een stap verder brengen. Dat werd dus de vacature voor digiverbinder.’ En zo kwam Remko terecht in zijn nieuwe duobaan ‘Ik moest wel gewoon solliciteren, hoor.‘ Het was een baan die hij aanvankelijk nog combineerde met het werk bij het innovatie- en datalab, om later geheel over te stappen.

Prima klus zonder inhoudelijke kennis

En daarmee was de kous niet af, want er kwam anderhalf jaar geleden nóg een klus voorbij binnen dezelfde afdeling; coördinator van de Natuurmonitoring voor Overijssel. Wicherson pakte ook die inhoudelijke kans met beide handen aan, al was hij direct naar eigen zeggen ‘daarmee echt geen ecoloog’. Maar juist het feit dat hij andere kwaliteiten meebracht waar de inhoudelijke experts bij de afdeling bij gebaat waren, maakten dat dit een prima klus is voor Remko. “Mooie kans, leuke collega’s, goed management, mooie vraagstukken. En ik heb dan wel geen ecologische kennis, maar weet wel hoe je data kunt organiseren en processen kunt inregelen.’ 

Altijd kijken naar wat er wél kan

En dat is nog een pittige klus. Wicherson zit ineens te dealen met vegetatiekaarten vol floradata. Die om de zoveel jaar ververst moeten worden. En de uitkomsten zijn belangrijk. Die gaan immers over de staat van de natuur in Overijssel, waar veel om te doen is in de huidige stikstofdiscussie. ‘Je moet ook telkens meedenken hoe je natuurontwikkeling het best in beeld brengt. Bijvoorbeeld de effecten op korte termijn van onze herstelmaatregelen bij Natura2000-gebieden. Interessant werk daardoor, je kijkt altijd naar wat er wél kan. Hoe we zorgen dat we ook creatief onze weg vinden in de manier waarop we afspraken maken rondom onze monitoring.'