Onze organisatie

Je komt bij ons te werken bij een van de acht afdelingen in het kantoorgedeelte van onze organisatie. Ook hebben we een bestuurlijk deel, dat wordt gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de commissaris van de Koning en de Griffie. Het ambtelijk deel bestaat uit het concern managementteam en acht afdelingen. Samen werken de bestuurders en de uitvoerende organisatie aan het realiseren van maatschappelijke ambities en opgaven in Overijssel.

Afdelingen

Project- en Programmamanagement

De afdeling Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Met deze programma- en projectorganisaties ondersteunt de eenheid realisatie van de provinciale investeringsagenda. Daarnaast levert de afdeling procesexpertise en professionaliseert zij het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap.

Ruimte en Bereikbaarheid

De afdeling Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op het fysiek ruimtelijke domein. Belangrijke onderwerpen zijn water, ondergrond en infrastructuur.

Economie en Cultuur

De afdeling Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op economische onderwerpen zoals energie, innovatie, landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat.

Natuur en Milieu

De afdeling Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op de onderwerpen natuur en landschap. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie.

Wegen en Kanalen

De afdeling Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren en realiseren van de provinciale infrastructuur. De eenheid is ook verantwoordelijk voor verkeersmanagement (projecten).

Publieke Dienstverlening

De afdeling Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten voor de Overijsselse samenleving. Zoals bijvoorbeeld subsidies en vergunningen.

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding en de directie. De afdeling bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, personeel & organisatie, financiƫn en faciliteiten.

Bestuurs- en Concernzaken

De afdeling Bestuurs- en Concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurlijke/ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen. De afdeling faciliteert en ondersteunt besluitvorming, is verantwoordelijk voor strategische advisering en ondersteunt de Commissaris van de Koning in diens Rijkstaken.